The Silesian Lung

Katowice

Płuc Śląski

Artist Statement:
My work deals with the Greek term „Pneuma“. Pneuma can be translated as „breath“, „air“ and more broadly formulated as „soul“.

In the mining region of Silesia, I asked myself: if the breath has the meaning of “soul”, how paradoxically does this view appear from the viewpoint of coal mining?

Deklaracja artystyczna:
Moja praca dotyczy greckiego określenia „Pneuma“. Pneuma można przetłumaczyć jako „oddech“, „powietrze“ i bardziej ogólnie sformułowane jako „dusza“.

W górniczym regionie Śląska zadałem sobie pytanie: czy oddech ma sens „duszy“, jak paradoksalnie wygląda to z punktu widzenia wydobycia węgla?

Exhibition “Die Schlesische Lunge” (The Silesian Lung)
Gallery Miasto, Katowice Miasto Ogrodów, Katowice, UNESCO City of Music / Poland , 2017

Das Atmen von Katowice / Oddychanie od Katowice
Triptych, 122cm x 86cm + 122cm x 86cm + 122cm x 86cm, Dip Pen Drawing, Shellack Ink and Ink on Paper, 2017

Bergbau Meterware / górnictwo motywach

Bergbau Meterware 3 / górnictwo motywach 3
42cm x 59,4cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Bergbau Meterware 2 / górnictwo motywach 2
42cm x 59,4cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Bergbau Meterware 1 / górnictwo motywach 1
42cm x 59,4cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

4 Jahreszeiten in Katowice / 4 pory roku w Katowice

Frühling, Sommer, Herbst und Winter / Wiosna, Lato, Jesień, Zima, each 122cm x 43cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Die Lunge von Nikiszowiec / Płuca Nikiszowiec

Płuca Nikiszowiec 1-3, each 59,4cm x 42cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Lunge / Płuca

Fragil / kruchy
59,4cm x 42cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Stadthaus – In den Gebäuden und über den Dächern / Dom Miejski – w budynkach i na dachach
59,4cm x 42cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Fossile Flügel / skrzydła kopalne
59,4cm x 42cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Abbau/ wydobycie
59,4cm x 42cm, Dip Pen Drawing, Ink on Paper, 2017

Soundinstallation in cooperation with Paweł Palej, Łukasz Kozera, Michaeł Paduch, Paweł Siodłok and Tomasz Makula.
Photos by Tomasz Makula
Photos by Dean Olofsson